Enter your keyword

post

Каквото повикало, такова се обадило!

Каквото повикало, такова се обадило!

Той се казваше Флеминг и беше беден шотландски фермер. Един ден, докато се опитваше да свърже двата края за семейството си, чу вик от близкото тресавище. Захвърли сечивата си и се затича натам. Затънало до кръста в черен торф, ужасено момче пищеше и се опитваше да се измъкне. Феремерът Флеминг спасиюношата от бавна и ужасна смърт.

На следващия ден разкошна карета спира пред бедното жилище на шотландеца. От нея слезе елегантно облечен благородник и се представи като баща на спасеното от фермера момче.

„Искам да ти се издължа“, каза благородникът. „Ти спаси живота на сина ми“.

„Не мога да приема заплащане за стореното“, отговори фермерът, отклонявайки предложението. В този момент синът на фермера излезе от вратата на семейната колиба.

„Това синът ти ли е?“, попита благородникът.

„Да“, отговори гордо фермерът.

„Предлагам ти сделка. Нека го взема и му дам добро образование. Ако момчето прилича на баща си, ще израсне като мъж, с когото баща му може да се гордее“.

Това и направили. С времето синът на фермера Флеминг завърши медицинското училище при болницата „Света Мария“ в Лондон и продължи по-нататък, за да се изучи за талантлив млад биолог и фармаколог.

В същото време синът на благородника стана значим политик и през 1940 г. бе избран за британски министър-председател. Години по-късно, през декември 1943 г., той бива повален от пневмония. Синът на фермера е помолен да дойде незабавно, тъй като е един от-най добрите лекари. Отивайки в дома на страдащия премиер-министър, д-р Флеминг му инжектира своето ново лекарство – пеницилин.

Името на благородника? Лорд Рандолф Чърчил.

Името на сина му? Сър Уинстън Чърчил.

Името на фермера? Хю Флеминг.

Името на сина му? Сър Александър Флеминг.

Уинстън Чърчил

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.