Enter your keyword

post

Как е устроена камината?

Как е устроена камината?

В последните години в строителството много модерни са камините. Те могат да се монтират в апартаменти и вълни къщи. В многоетажните жилищни блокове поставянето на камина, като правило, не е възможно.

Камината е едно от най- старите изобретения на човека. Уютът, който тя създава, присъстствието на жив огън в жилището, а понякога и чисто практическите кухненско-отопителни потребности са направили камината неотлъчен атрибут на жилището в продължение на много векове. В домовете от XVIII-XIX векове още можете да стрещнете старинни камини, които се отличават с богато архитектурно-художествено оформление. Те заемат почетното място в интериора.

Функция на камината

В съвременния интериор, камината се паставя в зоната за отдих. Архитектурно-художественното решение на камината трябва да е свързано с общия характер на архитектурата, ремонта и меблировката на жилището.

Пред камината в съзерцание на пламъка можете да проведете незабравими вечери в семеен или приятелски кръг. В помещение с приглушено освещение, около огъня от камината някак по особено звучи музиката, по-остро се възпринемат образите от телевизора. Пред камината е приятно да се чете, пише, да се разказва приказка за лека нощ на децата.

Камината украсява помещението, придава му художественна завършеност, създава уют и комфорт. Камината спомага за по-добрата вентилация на помещението, затова в стаи с камина въздухът е винаги чист.

Като отопително устройство, камината е недостатъчно ефективна,тя не акумулира топлина и грее само тогава, когато в нея гори огън. Топлината се излъчва от горящия огън  и от нажежените стени на камината. Камината отдава топлина веднага след запалване и бързо загрява помещението.

Разположение на камина

Тя обикновено се разполага в гостната (общата стая), на верандата или на външната стена на къщата. В последния случай почиващите си хора се разполагат под открито небе на терасата.

Преоръчва се камината да се разположи на първия етаж, тъй като при по-горни етажи се усложнява конструктивното решение за подпорите и мерките за противопожарна безопасност.

Камините се делят на вградени  и стоящи кабини. по-разпространени са вградените камини.

Изграждане на камина

Дъното на пещта не трябва да се намира под 130 мм. От нивото на пода

Дъното на пеща и долната част на задната стена се прави от огнеупорни тухли и хоросанов разтвор.

Задната стена е на 1/3 – ½ от височината на отверстието на пеща и се зида вертикално, а нагоре – с наклон напред. Наклонът обезпечива по- добро отражение на топлината в помещението.

Задната стена на огнището е желателно да се укрепи с чугунени или стоманени плочи, които добре излъчват топлина в помещението и защитават тухлите от пренагряване и преждевременно разрушение.

Страничните стен на пеща се строят с разщиряване навън под ъгъл 15-20°. Това помага за излъчването на топлина в помещението.

Ако задната или страничните стени на камината и комина се допират до дървени конструкции (стена, трегер и др.), то трябва да се направи тухлена преграда с дебелина не по- малка от 250 мм.

С външната страна на пеща се препоръчва да се постави решетка, която да пази от изпадане на въглени от камината.

В дъното на пеща под решетката трябва да се сложи подвижен метален сандък за пепелта. В предната стена на този сандък трябва да има дупки за минаване на въздуха под решетката. Можете да се откажете от поставяне на сандък, ако повдигнете решетката на скарата на 100-150 мм над пода на пеща. При това пепелта и дребните въглени ще се събират под решетката и ще се отстраняват с помоща на лопатка.

Въздуховодна кутия

Въздуховодна кутия, намираща се над преградата, се прави във вид на пирамида. Тя се прави от червени тухли или от листово желязо

Металната въздуховодна кутия се закрива със защитен кожух от листове мед или алуминий. Между защитния кожух и въздуховодната кутия трябва да има луфт 20 мм. Металната въздуховодна кутия с времето прогаря, затова трябва периодично да се подменя.

На нивото на кутията се монтира подвижна клапа, предназначена за регулиране на тягата и предотвратяваща попадането на студен въздух в помещенито, когато камината не работи. Ширината на клапана е около 1/16 от височината на отвора на пеща, с площ 1,25 пъти по-голяма от сечението на димохода. Клапата трябва да се намира на не по- малко от 200 мм по- високо от върха на отвара на пеща. Благодарение на това между отверстието и клапата ще се образува димна престилка, предпазваща от задимяване в помещението.

Димоход

Препоръчва се използването на керамични тръби при монтиране на димохода. Ако димоходът е ваправен от тухли, то трябва да се погрижите вътрешните повърхности да са гладки, , без никакви издатини, разтичане на разтвора и други неравности. Стените на димохода, намиращи се вътре в помещението трябва да имат дебелина от 1/2 тухли, а намиращите се навън или на външна стена – 1 тухла.

Димовата тръба се прави от тухли. Нейното сечение е т от 1/10 до 1/15 от размера на отвора на пеща. Минимално допустимото сечение на димохода е 140 Х 270 мм (една тухла). Коминът на димовата тръба над покрива трябва да е дебел не по-малко от 1 тухла. Над комина се прави двусканет навес.

Декорация на камина

Пред камината се поставя площадка от червени тухли, предназначена за защита на пода от изгаряне или падане на горящи въглени. Площадката се намира пред портала и е не по-малко от 500 мм, а от страни е зад портала на 250-300 мм. Площадката от тухли може да се замени с метални листове със същите размери.

декоративна камина

Съвременните камини имат прости форми и хармонични пропорции. За техните украси може да се използват лицеви тухли, високо-качествена шпакловка, мрамор и други видове камък, мед,месинг и др. Украсата трябва да се съчетават с общия характер и ремонт на интериора.

Дърва за горене в камина

Топлинното излъчване на камината зависи от топливото. За горене в камината се препоръчват дърва от клен, дъба, бреза,елха, калина,бор . Трябва да се избират твърди видове дървесина, която гори бавно, с равен и дълъг плъмък.

Дървата за камината е препоръчително да се съхраняват под навес, вследствие на което те придобиват въздушна влажност и горят по-бавно от колкото ако са сухи, съхранявани в помещение.

Дължината на пъновете трябва да е равна на 2/3 – ¾ от ширината на отверстието на пеща

Приятно е да виждаме в камината красив пламък. Живописният рисунък на пламъка може да се постигне чрез изгаряне на пънове и корени на дървета. Пламъкът от камината украсява дома. Може да украсите пламъка по следните начини:

  • готварската сол придава на пламъкъ жълта окраска;
  • медният хлорид- – синьо-зелена;

От тези ббоядисващи вещества се приготвя воден разтвор и се мокрят дървата за горене. За получаване на декоративен ефекта в огъня е достатъчно да се сложат само 1-2 цепеници, намокрени с оцветяващ разтвор.

При изгарянето на дърва се образуват миризми, които зависят от вида на дъревесината. Приятен аромат дават добавки към дървата – сухи клони и дъревесина от стара ябълка или вишна.

Като избирате дърва трябва да имате предвид, че при горене брезата прави много сажди. Дървата от трепетлика образуват малко сажди и освен това, притежават способността да изгарят от димохода полепналите сажди. Да почистите димохода от сажди можете също като изгаряте сухи картофени обелки. Пълното почистване на димохода от сажди са правви през вратичката на димохода. Ако камината е разположен на външната стена, то отверстие за почистване на сажди се прави от страната на двора.

Източник: howitworks.iknowit.ru

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.