Enter your keyword

post

Как работи подовото отопление

Как работи подовото отопление

В състава на системата за подово отопление влизат:

  • нагревателна секция;
  • апаратура за управление (термостат с датчик за температурата);
  • аксесоары за облегчение и ускорение на монтажа (монтажна лента, гофрироана пластмасова тръбка и т.н.);
  • топлоизолация.

Типичната конструкция на подово отпление е представена на рисунката.

подово отопление
Поставяне на подово отопление

На изравнен и изчистен под се поставя топлоизолацията, след това се закрепва монтажната лента, с чиято помощ се монтира и нагревателната секция. Студените краища се изкарват на стената за съединяване с термостата. Определя се място за монтиране на термостата и близо до него между двата нагревателни кабели се слага гофрированата тръба за температурния датчик. Няма да е лошо да се състави скица на поставянето, на който да се виждат местата на муфта и термодатчика. Ако някога системата се повреди (например, при следващия ремонт на помещението), тази скица ще ви послужи. Секцията се проверява изцяло с обикновен тестер, след което се залива с пясъчно циментна замазка.
Дебелината на замазката не може да бъде по-малка от 3 см, най- вече заради изискванията за издръжливостта.

Времето за пълното изсъхване на замазката е не по- малко от 28 денонощия. Едва след това ситемата може да бъде включена. Недопустимо е да ускорявате втвърдяването на замазката като включвате подовото отопление. Преди включването (а още по-добре 3–5 дни след заливката) е необходимо да проверите целостността на нагревателната секция с тестер. Поради факта, че вътре е останала някаква влага е целесообразно при първото включване замазката да се загрява не по-малко от едно денонощие. След това системата е готова за експлоатации.

При установка на подово отопление в помещения с голяма площ може да възникне необходимост от минаването на нагревателната секция чрез деформационен шев. Схемата на минаването е показана на рисунката.

подово отопление схема

1 – под
2 – деформационен шев
3 – топлоизолация
4 – нагревателна секция
5 – огънати стоманени тръби, напълнени с пъсък.

Замазка

Често дебелината на замазката може да е 5–7 см, и при неравномерно изсъхване могат да се появят напуквания. За да се избегне това и замазката да бъде по-здрава се прилагат следните техники:

  • кабела да се постави на метална мрежах, одновременно с армирающата замазка;
  • използване на стъкломрежи за по- голяма здравина на повърхността на замазката;
  • използоване на специални смеси;
  • използване на плаваща замазка.

Топлоизолация

Важно е да се обърне внимание на избора и устройството на топлоизолацията. Използването на топлоизолация позволява да се икономисат до 30–40% от експлоатационните разходи. Тя е задължителна в случай , че използвате системата за подово отопление като основна и единственна система за отопление. В този случай най-целесъобразно е използването на пенополистиролни плочки от твърд ППС с твърдост не по-ниска от 100 и дебелина 5–10 см (ако позволява структурата на пода). Над плочките се нарежда плътна хартия и се излива плаваща замазка. Използването на такава замазка за топлоизолация в топлоакумулиращи системи също е задължително.

При монтиране на поводо отопление в съществуващи помещения, като правило е невъзможно да се постави дебел слой топлоизолация. В този случай се използват станиолови топлоизолациони материали с дебелина 3.4, 5.8 и 10 мм. Тяхното използване позволява да икономисате 12–20% от електроенергията. Трябва да се използват само материали, дублирани сполиетилен терефталат. В противен случай фолиевият слой след замазката ще се разруши в течение на 3–5 седмици поради наличието на алкална среда.

Като топлоизолация за подово отопление се използват също и листове корк и фолио. По своята ефективност те съответстват на фолийните материали, но са доста по-скъпи (до 15-20 лева за кв.м.).
Източник: howitworks.iknowit.ru

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.