Enter your keyword

post

Как работи технологията Wimax

Как работи технологията Wimax

Компанията „WiMAX Forum” е основана през 2001 година, занимава се с популяризирането и развитието на технологията WiMAX. В тази компания влизат гиганти като Intel, Samsung, Nokia, LG, Motorola. В основата на тази технология е положен стандарта IEEE 802.16 или Wireless MAN.

Тази модерна технологията позволява да бъдат решени ред проблеми:

  • съединяване на точките за достъп Wi-Fi между себе си и интернет доставчика.
  • обезпечаване на безжична широкодостъпна алтернатива на DSL и избраните линии.
  • предоставяне на високоскоростна услуга по предаване на данни и телекомуникация.
  • създаване на точки на достъп които не са вързани за географичното си положение.

Търсенето на оптимално решение за фиксирано и мобилно приложение не стигна до никакъв резулттат. Затова се прилагат две отделни версии на стандарта IEEE802.16e и IEEE80216d. Двете версии се характеризират със:

  • своите работни честотни диапазони,
  • ширината на пропускателната лента,
  • мощноста на излъчването,
  • метода на предаване и достъп,
  • начините за кодиране и модулация,
  • принципите на повторно използване на радиочестоти.

Някои базови показатели съвпадат, но тези версии на WiMAX системите се явяват практически несъвместими.

Фиксираният WiMAX 802.16-d или -2004 се характеризират с диапазон 3,5 или 5 гигахерца, и с използването на OFDM (ортогонално честотно мултиплексиране) . Потребителското устройство е стационарният модем, който се установява вътре в помещението или от външната страна. За ноутбук се установява PCMCIA карта. Мобилният WiMAX, 802.16-е или -2005, се характеризира с няколко честотни диапазона: 2.3, 2.5, 2.7, 3.4 и 3.8 гигахерца. Тази версия поддържа функциите както за клетъчни мрежи от трето поколение EVDO или HSDPA – като хендожър, роуминг и idle mode. Тук се използва OFDM мащабируемо или SOFDMA.

Разликата между WiMAX и Wi-Fi

Изглежда, че двете технологии са в конкурениция, но при по-внимателен прочит може да забележите, че WiMAX и Wi-Fi са заели различни ниши. Ако Вие ползвате домашен или офисен Wi-Fi рутер знайте, че Wi-Fi точките за достъп достъп предоставят сигнал в пределите на едва няколко стотин метра. WiMAX системата за далечно действие, покрива километри. Тази технология е способна да разшири зоната на действие на мобилни устройства до радиуса на квартал или даже на малък град.

Мрежа

По структурата на мрежата си, WiMAX (стандарт IEEE 802.16) прилича на традиционна мрежа за мобилна връзка. Базовите станции, намиращи се в предела на зрението една от друга (а това е при условия на установяване на височинни обекти до 50км) свързани заедно чрез постоянен радиоконтакт в микровълновият диапазон.  Една или няколко базови станции трябва да бъдат включени към интернет продайдер. За съединена базова станция с потребител е нужно абонатско оборудване. Кога няколко базови станции WiMAX са в „зоната на видимост”, програмното обезпечение на WiMAX модема автоматически избира станцията с най-силен сигнал.

Защо точно WiMAX?

Основно преимущество на дадената технология се явява скоростта. Технологията Mobile WiMAX позволява да се работи в интернет със скорост 10Мбит/с. Сключвайки договор, вие ще можете да използвате бърз интернет в която и да е точка с покритие – вкъщи, на работа или в колата. За обезпечението на добра скорост трябва да бъдат установени съединения с пряка видимост и диапазон на честотите между от 10 до 66 гигахерца между базовите WiMAX станции. При това е възможно да се достигне скорост от 70 Мбит/с. И колкото повече базови станции бъдат установени, толкова по-високи ще бъдат скоростта и надежноста на създадената мрежа. По този начин се съединяват разстояния от десетки километри.

Източникhowitworks.iknowit.ru

 

Related Post

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.