Enter your keyword

post

Как работят торентите?

Как работят торентите?

Датата на раждане на торента се счита 4 Април 2001 година. Именно на този ден Брам Коен обявява първият торент-клиент. Официалното пускане на първата версия се е състояло на 2 Юли 2001 г. И от тогава тази технология завладява комптърните мрежи.

Торентът сам по себе си се явява като мрежови протокол за обмен на файлове между компютърни мрежи. При предаването, файловете се разбиват на малки части и в този си вид се предават. Торент-клиента качв тези части след коетко събира файла в оригиналният му вид. Как се отличава от ftp-протокола? В процеса на свалянето на парчетата, клиентът веднага предоставя достъп към тях за да се свалят от останалите участници в мреата, което позволява да се предават торент-файлове с много по-голяма скорост и без да се чака освобождаване на основен източник (сийдър).

Торент-трекер

Торент трекер е отделен сървър, работещ по HTTP протокол. Той позволява на клиентите да взаимодействат един с друг, тоест да се намират един друг и да обменят информация за съдържащите се при тях торенти. Трекерът съдържа информация за IP адресовете и използваемите порти от клиенти и хеш суми раздаваеми от мрежата файлове. Самите файлове на трекера в повече случаи не се съхраняват и да се определят чрез тях хеш суми е невъзможно. Между другото, като правило, освен непосредственото пазене на хеш сумите на торентите изпълнява и функциите на уеб-сървър във който се съдържа описание на файловете, статистика за свалянията, статистика на мрежовите възли на потребителите.

Торент-клиенти

Части от файловете се предават директно меду клиентите, без участието на трекера. Той само акумулира и предоставя на клиентите данните за процесите на разпространение на файлове по мрежата. За да работи протокола с максимала ефективност трябва максимално количество клиенти да могат да приемат и отдават файлове. Когато клиентите се свързват един с друг, те първо обменят данни за парчетата от торента намиращ се при тях. Ако първият клиент има недостигащ на втория сегмент, тогава вторият клиент праща запитване „сваляне на торент”. Първият клиент отдава въпросната част от торента, ако има такава възможност. При получаването на нужната част, адресатът проверява контролната сума и казва на трекера, че и той има тази част, за да могат всички останали включени клиенти да свалят торент с него.

Протокол и порти на торента

Клиентите се съединяват с трекера по TCP протокол. Като правило, на входящият порт на трекера се присвоява 6969. Клиентите общуват един с друг по ТСР протокола. Най-често използваните входящи портове за клиенти 6881-6889. Между другото, номерата на портовете не са задължителни съгласно спецификациите на протокола и могат да се променят при необходимост. Голямо количество трекери в момента използват обикновен НТТР порт 80, а на клиентите се препоръчва да използват случаен входящ порт. Някои доставчици забраняват използването на по-рано споменатия диапазон портове с цел противодействие на разпространяването на пиратското съдържание на торент-мрежите.

Също така в клиентите е заложена възможност да се използват UDP портове, но тя не е официално утвърдена. Не всички клиенти я поддържат. UDP портовете се използват за работата на DHT опциите, тоест за да работи без връзка с торент трекера.

За да се оптимизира споделянето клиента може да преустанови възвръщаемостта на части от торент файла на друг клиент. Приоритет се отдава на този участник от мрежата, който ви е дал най-голямото количесто части, тоест, колко повече ви е дал пиъра, толкова повече му давате вие. В резултат от това голямата скорост на сваляне получават онези торент клиенти, които и отдават с голяма скорост.

Особености на торент протоколите

Отсъстват опашките за сваляне, тоест не е нужно всички да чакат на опашка за източника/сийдъра за да се свали файл. Торентът се зареда на части: колкото по-малко разпространен е фрагмент от файла, толкова по-често ще се отдава. Прокола разпределя фрагментите между клиентите, за да в бъдеще да обменят части без участието на раздаващия. Качените части от файла ведна стават достъпни за други. За раздаването е възможно отварянето на целия каталог с файловете в него.

В съвременната версия на торент протокола е разработене поддържането на работата без централния трекер, реим DHT. В този режим, в случай че централния сървър е недостъпен, клиентите могат да продължат да работят поддържайки връзката между тях. Такъ режим на работа се осъществява въз основа на протокола Kademilia. При такъв режим на работа информацията ма трекера се съдържа разпределена под формата на хеш таблица в клиентите. Този режим не е реализиран на всички клиенти, и е реализиран по различни начини. Затова различните клиенти не могат работят един с друг.

Всеки ден в торент мрежите хиляди хора по цял свят обменятфайлове един с друг. Не е чудно, че в по-голямата си част съдържанието на трафика се състои от нелицензирани програми, музикални и видео-файлове. Именно това съдържане се являва като стимул за повечето участници да обменят файлове. Между другото, ако Вие сте част от това съобщество, никой не мое да ви казва какво може и не може да сваляте – всеки решава това сам за себе си. Собствениците на правата се опитват да се борят с мрежите, участниците и със собствениците на трекерите. Но нищо не свършва със закриването на сайта, защото той ще се появи на ново място с ново име.

Стъпки за споделяне на файлове

Какви са стъпките, ако искате да споделите файл с обществото? В специална програма създавате торент файл, уточнявайки файла който искате да споделите, а програмата автоматично създава торент файл. Този файл има разширение „.torrent” и не е особено тежък, от рода на 200-300 килобайта. Това е като заглавието на вашия файл. След това влизате в Трекера, след като сте се регистрирали, и качвате вашия торент файл след като изберете категория и напишете кратко описание, размера му и т.н. за юзърите. Файлър става достъпен за всички участници в мрежата.

Защо ви е нужно да качвате файлове, защо не можете просто да ползвате предоставеният ви разкош? В торент-трекери има просто правило: ако не давате на други да свалят –тогава самите вие не можете да сваляте. При регистрацията се установява лимит за количеството файлове които може нов юзър да свля. Например, можете да свалите 500 Мб, а по-нататък, ако не споделяте файловете с други юзъри – ще ви бъде забранено да сваляте. Но ако делите с останалите лимитът ви автоматично се покачв.

В мрежата има много трекери и торент-клиенти и можете да ги намерите без затруднение използвайки търсачки. Кои ще използвате – е Ваша работа.

Терминология

 • Анонс (англ. announce) – е обръщение от клиента към трекера. При всеки анонс клиента предава на трекера информация за обема на сваленото и каченото, а трекера предава на клиента списък с адресите на други клиенти. Обръщението на клиента към трекера става на определени интервали от време, които се определят от настройките на клиента и трекера.
 • Уеб-сийд – HTTP-сървър, който може да се използва като източник на данни, изпълнявайки ролята на сийд.
 • Достъпност (англ. availability) – количество пълни копия на файла, достъпни за клиента.
 • Изоставен (англ. choked) – клиент с който обменът на данни е прекъснат. Или канала му за изход е затапен напълно и не може да предава нищо (достигнал е max_uploads), или е сийд и не му е нужно да получава нещо.
  Заинтересован (англ. iterested) – участник желаещ да получи парче от файла който има друг участник. Например, ако клиентът А няма някакви части които клиента Б има, се счита, че клиента А е заинтересован от размяна с клиента Б/
 • Индекс (англ. index) – е списък .torrent файлове (включващи опизания и друга информация), управляван от уебсайт (индексатор) и достъпен за търсене. Индексиращият сай може да бъде и трекер.
 • Личър (англ. Leech, пиявица) – пиър нямащ всички части, тоест, продължаващ свалянето.
 • Отровен торент – ситуация в която част от пиъровете раздава повредени части.
 • Пиър (англ. Peer – съучастник) – клиент, участващ в свалянето.
 • Драскане (англ. Scrape) – процес аналогичен на анонса, но в този случай клиента само запитва за статистиката на торента, информацията за включени клиенти и възможностите да се свърже с тях за обмен.
 • Пренебрегващ (англ. snubbed) – клиент включен към получателя, но такъв който не изпраща данни вече повече от 60 секунди.
 • Сийд (англ. сеединг) – процес на разпространението на файла по протокола на BitTorrent.
 • Рейтинг (англ. Share ratio) – отношението на каченото към сваленото.
 • Рояк (англ. swarm) – съвкупността от пиъровете участващи в раздаването.
 • Сегмен (англ. part – част ) – всички файлове за предаване се делят на малки парчета – сегменти, които, след това се предават по мрежата в произволен ред за оптимизация на обмена.
 • Сийд, сийдър (англ. seeder – разпространител) – пиър имащ свички сегменти от разпространяемият файл, тоест или първоначалният разпространител на файла или някой който вече е свалил целият файл и е останал за раздаването.
 • Супер-сийдване – специален режим за раздаване в някои BitTorrent клиенти опитващи се да намали количеството данни което ще даде раздаващия до появяването на първият свалил. Суперсийда предлага на всеки пиър да свали само един сегмент от файла който другите пиърове нямат. След това сийдът не дава на този пиър следващите сегменти, докато не получи от другите пиърове подтвърждение, че те също са получили този сегмент. По този начин, суперсийдът се опитва да избегне повторно отдаване на едни и същи сегменти и се старае да отдава сегменти само на тези пиърове които активно предават на други.
 • Хеш (англ. hash) – ред буквено-цифрови символи в .torrent-файла, които се използват от клиентите за проверяването на предаваните данни. Всяка час след получването първо се проверява за съвпадане на хеша. Ако проверката не се получава, данните се изхвърлят и се изискват втори път.
 • Passkey- аутентификатор за ползващия в не-анонимни трекери. Съдържа се в сваляемия torrent-фай. По този начин, ако някой получи достъп до torrent-файла (например, ползващия го е разширил по невнимание), той може да работи с трекера от името на ползващия. Трекерът може да промени passkey-а по желание на юзъра, но при това е необходимо да се свалят наново всички предишни torrent-файлове (или ръчно се редактират) за да имате възможност да продължите да раздавате свалени файлове.
 • URL анонс (англ. announce URL) – адрес на трекера, към който клиента отправя анонс. По-често се нарича „Tracker URL”. Може да включва „passkey” – уникален код предоставян от трекера за акаунта на юзъра, помагащ за идентифицирането му в трекера (добавя се към URL анонса *.torrent-файл при сваляне).

Успешно сваляне!

Източник: howitworks.iknowit.ru

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.