Enter your keyword

Blog

Каквото повикало, такова се обадило!

Каквото повикало, такова се обадило!

Той се казваше Флеминг и беше беден шотландски фермер. Един ден, докато се опитваше да свърже двата края за семейството си, чу вик от близкото тресавище. Захвърли сечивата си и се затича натам. Затънало до кръста в черен торф, ужасено момче пищеше и се опитваше да се измъкне. Феремерът Флеминг спасиюношата от бавна и ужасна […]